შეხვედრის თემა:
შეხვედრის თემა იყო კიბერდანაშაული. ეს თემა ავირჩიეთ, რადგან დღეს-დღეობით ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და პრობლემური საკითხი სწორედ კიბერდანაშაული და კიბერთავდასხმებია. ვებინარში ჩაერთო მონაწილეთა 60%. ჩვენდა გასაკვირად ბავშვებს საკმაო ინფორმაცია ქონდათ კიბერდანაშაულის შესახებ, მაგრამ არ იცოდნენ როგორ აერიდებინათ თავი მისგან. ბავშვებს გავაცანით რამოდენიმე შემთხვევა და ვასწავლეთ როგორ უნდა აერიდებინათ თვი კიბერთვდასხმისგან. ამავდროულად გასაკვირი იყო ის რომ მიუხედავად მათი ინფორმაციისა კიბერდანაშაულის შესახებ, მაინც ქონდათ ჩადენილი კიბერდანაშაული, რომელიც საბედნიეროდ არა განძრახ, არამედ გაუცნობიერებლად ჩაიდინეს..

დაგეხმარათ თუ არა სამართალდამცავი ან მასწავლებელი სემინარის ორგანიზების პროცესში? თუ კი, როგორ?
დიახ, ჩვენ გუნდს დაეხმარა მასწავლებელი სემინარის ორგანიზებაში და მონაწილეთა მობილიზებაში.