ნუცა ნონიავილი და მარიამ მათეშვილი

რა ასაკობრივი ზღვარი გამოკითხეთ?
გამოკითხული იქნა ყოველი ასაკორივი ჯგუფი

რამდენი იყო აქედან გოგო და რამდენი ბიჭი?
62% გოგო, 36% ბიჭი

გამოკითხული ადამიანების რამდენი პროცენტია ინფორმირებული კიბერდანაშაულის შესახებ.
60%-ს სმენია კიბერ დანაშაული შესახებ თუმცა ბევრი არაფერი იცის,ხოლო 32% გარკვეულია ამ საკითხში

გამოკითხული ადამიანების რამდენი პროცენტი არ არის ინფორმირებული კიბერდანაშაულის შესახებ.
15%-ს არაფერი სმენია

კვლევის ანალიზი: აღწერეთ რა შედეგი აჩვენა კვლევამ და როგორ შეაჯამებდით აღნიშნულ მონაცემებს
კვლევის ჩატარება ჩვენთვის კიდევ ერთი ახალი გამოწვევა აღმოჩნდა და ამ გამოწვევის დახმარებით უკეთესობისკენ მივისწრაფოდით. ჩვენი მიზანი, არა მარტო თამაშში ქულების დაგროვება, არამედ საზოგადოებაში კიბერდანაშაულის შესახებ ცნობიერების გამოკვლევა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნე თანამედროვე ტექნოლოგიების ხანაა, აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების უმეტესობამ იცის თუ რა არის კიბერდანაშაული, თუმცა არ აქვთ ინფორმაცია მის აღმოფხვრასა და თავიდან არიდებასთან დაკავშირებით. კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 36% ყოფილა ან ახლაც არის კიბერდანაშაულის მსხვერპლი. ხოლო გამოკითხულთა იმ 74%-მა, რომელიც არასდროს ყოფილა კიბერდანაშაულის მსხვერპლი, არ იციან თუ როგორ უნდა გაუმკლავდნენ პრობლემას შესაფერსად.ეს ყველაფერი კი გამოიწვია ინფორმაციის ნაკლებობამ, რაც აღმოფხვრადია საზოგადოების დახმარებით. მაგალითად, კლუბების გახსნით სადაც განიხილება მსგასი პრობლემები. გარდა ამისა, შესაძლებელია სხვადასხვა კამპანიების მოწყობა და ამ ყველაფრის სკოლებში გავრცელება, რადგან წორედ იქ იმყოფება ის მოწყვლადი ჯგუფები, რომელნიც შესაძლოა დადგნენ ამ პრობლემის წინაშე. ჩემი აზრით, და ვფიქრობ ამაში სხვებიც დამეთანხმებიან, კიბერდანაშაული არის პრობლემა,რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიცვა.