რა ასაკობრივი ზღვარი მონაწილეობდა ვებინარში?
13 წლიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები და ორი მასწავლებელი დაახლოებით 20-იდან 40-წლამდე ასაკის..

რამდენი ადამიანი გესწრებოდათ?

გვესწრებოდა 17 ადამიანი და გუნდის მონაწილეები ვიყავით 5
შეხვედრის თემა:
შეხვედრის თემად ავირჩიეთ “კიბერდანაშაული” მისი თავიდან აცილების გზები და სტატისტიკა.

დაგეხმარათ თუ არა სამართალდამცავი ან მასწავლებელი სემინარის ორგანიზების პროცესში? თუ კი, როგორ?
დიდი როლი ითამაშა მასწავლებელმა სემინარის ორგანიზირებასა და მისი მიმდინარეობისას,მისი დახმარებით მოვიძიეთ და ორგანიზირება გავუკეთეთ კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ მასალებს,აგრეთვე ის დაგვეხმარა ვებინარის მიმდინარეობისას ჩვენი სათქმელის უკეთ გამოხატვასა და წარმოჩენაში