რა ასაკობრივი ზღვარი მონაწილეობდა ვებინარში?
ვებინარში მონაწილეობდა12-დან 55წლამდე ადამიანები.

რამდენი ადამიანი გესწრებოდათ?

ვებინარს დაესწრო 17ადამიანი.
შეხვედრის თემა:
შეხვედრის თემა იყო ბულინგი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა მთელ მსოფლიოში. ჩვენ გადავწყვიტეთ უფრო ჩავღრმავებოდით თემას და ჩვენს მიერ მოძიებული საინტერესო ინფორმაცია მათთვისაც გაგვეზიარებინა.

დაგეხმარათ თუ არა სამართალდამცავი ან მასწავლებელი სემინარის ორგანიზების პროცესში? თუ კი, როგორ?
ჩვენი სურვილით, ვებინარის ჩატარებაში არ დავიხმარეთ არც სამართალდამცავი და არც მასწავლებელი. გვინდოდა ჩვენი ძალისხმევით მოგვეძია საინტერესო ინფორმაცია, დაგვეგეგმა პრეზენტაცია და გაგვეცნო საზოგადოებისთვის.