სამართალდამცავი 3

 წესები 

 ზოგადი წესები

1. თამაშში მონაწილეობს გუნდები, რომლებიც შედგება მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 წევრისგან. მასწავლებელი და სამართალდამცავი ამ 5 წევრში არ შედის;

2. თამაშში  მონაწილეობის მსურველი  ვალდებულია გაიროს წინასწარი რეგისტრაცია, ჩარიცხოს თანხა და მოგვაწოდოს მისი გუნდის წევრების სახელი და გვარები. ასევე არასრულწლოვანმა მონაწილემ (18 წლამდე) აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს მშობლის/მეურვის თანხმობის წერილი;

3. სამართალდამცავი 3-ის თემაა ბულინგი;

4. სამართალდამცავი 3-ის გამარჯვებული გუნდი მიიღებს 300 ლარს;

5. საუკეთესო 5-ეულის გუნდის წევრები მიიღებენ დიპლომებს, ხოლო ყველა მონაწილე ონლაინ სერთიფიკატებს;

6. თამაშის ხანგრძლივობაა 30 დღე;

7. სამართალდამცავის 3 -ის მონაწილეების ამოცანაა გამოიძიონ ბულინგის შემთხვევები და დაადგინონ ბულერის ვინაობა;

8. მონაწილეები აგროვებენ ვარსკვლავებს. ყველაზე მეტი ვარსკვლავის მფლობელი გუნდი ხდება გამარჯვებული;

9. ერთი დავალების შესრულებისას სწორი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში გუნდს შეუძლია, მიიღოს იმდენი ვარსკვლავი, რამდენი წევრიც ფიქსირდება გუნდში;

10. დამატებითი ვარსკვლავების მიღება გუნდს შეუძლია ბონუს დავალების შესრულებით.ბონუს დავალებები წარმოადგენენ ნებაყოფლობით შესასრულებელ, კრეატიულ დავალებებს, რომლებიც იყოფიან 2 ნაწილად: ინდივიდუალური და გუნდური. ბონუს დავალებები მოიცავენ დეტექტიურ ამოცანებს, პიროვნული განვითარების საბაზისო სავარჯიშოებს და გამოწვევებს;

11. თამაშში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გავლისათვის გადადით მთავარ გვერდზე და დააჭირეთ ღილაკს რეგისტრაცია;

12. თამაშში მონაწილეობა ფასიანია.გუნდის მონაწილეობის საფასური შეადგენს 20 ლარს; თანხას გუნდი იხდის ერთჯერადად;

13. თამაში გუნდურია, ინდივიდები მასში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ;

14. 18 წლამდე მონაწილეებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ მშობლის თანხმობის წერილი. (ჩამორტვითეთ ბმულიდან: https://drive.google.com/file/d/1jXNSEm5IY2Opq-70BKhZHkcHQQLfLoxU/view?usp=sharing). ჩამოტვირთეთ ფორმა, გააცანით მშობელს/მეურვეს და მისი ხელმოწერით ატვირთეთ რეგისტრაციის დროს;

15. რეგისტრაციისას უნდა ატვირთოთ მონაწილეობის საფასურის ჩარიცხვის ქვითარი; ჩარიცხვა შეუძლია გააკეთოს გუნდის კაპიტანმა.

16. ჩარიცხვისას დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ გუნდის სახელწოდება და გუნდის კაპიტნის სახელი და გვარი;

ვარსკვლავების დაგროვების შესაძლებლობები:

პირველი შესაძლებლობა დააგროვოთ მეტი ვარსკვლავი არის ძირთადი დავალება!


ძირითადი დავალება მოიცავს თამაშის ძირითად თემას. ამ თამაშის თემაა: ბულინგი.

1. ძირითადი დავალება მოგდით გუნდის კაბინეტში. გუნდის კაბინეტს, რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ქმნის თამაშის ადმინი და წვდომის კოდი მიეწოდება კაპიტანს რეგისტრაციაში მითითებულ ელ-ფოსტაზე

2.თითოეული დავალების შესრულებისთვის გაქვთ 3 დღე;

3. ყველა ახალი დავალება ქვეყნდება 18:00 საათზე;

4. ყველა დავალება სრულდება დავალების მიღებიდან მესამე დღის 18:00 საათამდე;

5. დავალებას პასუხობს გუნდის ყველა წევრი ცალცალკე (ინდივიდუალურად);

6. გუნდის ყველა წევრს, თითოეულ დავალებაშიგაქვთ თითო ვარსკვლავის მოპოვების საშუალება;

7. მოთამაშის სწორი პასუხი = 1 ვარსკვლავს გუნდის სასარგებლოდ; 

8. მოთამაშის არასწორი პასუხი = 0 ვარსკვლავს;

9. გუნდის ყველა წევრმა უნდა შეარჩიოთ და მონიშნოთ სავარაუდო სწორი პასუხი;

10. სასურველია გუნდმა შეავსოს არგუმენტის ველი და გასცეს პასუხითუ რატომ აირჩია აღნიშნული პასუხი.  

რეკომენდაცია:

ყურადღებით წაიკითხეთ არგუმენტის მნიშვნელობა

რეკომენდაცია


1. თავიდან ნახეთ ეპიზოდი;
2. გაეცანით ეპიზოდის მოცემულობას და კითხვას;
3. იმსჯელეთ გუნდში სწორი პასუხის ვარიანტებზე;
4. გუნდის ყველა წევრმა ცალ ცალკე მონიშნეთ სავარაუდო სწორი პასუხი;
5. შეავსეთ არგუმენტის ველი;
6. ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს გაგზავნა”.  


რეკომენდაცია
გუნდის ყველა წევრი თანაბრად მონაწილეობთ გუნდისთვის ვარსკვლავების მოპოვებაში, ამიტომ მსჯელობის ნაწილს დიდი მნიშვნელობა აქვს:


1. არ იჩქაროთ პასუხის გაცემა;
2. შეიმუშავეთ მოქმედების სტრატეგია, განსაკუთრებითთუ თქვენს გუნდში 5 –ზე ნაკლები წევრია
3. გაზარდეთ გუნდი 5– მდეთუ მეტი ვარსკვლავის მოპოვება გსურთ;
4. დაამატეთ მასწავლებელი და სამართალდამცავი;
5. გაითვალისწინეთეს გუნდური თამაშია
 

ვარსკვლავების დაგროვების კიდევ ერთი შესაძლებლობაა ბონუს დავალება:


1. ბონუს დავალებების შესრულება უნდა მოახდინოთ თამაშის პერიოდის განმავლობაში.  
2. ბონუს დავალებები ეტაპობრივად იხსნება. იმისათვის რომ ბონუს დავალებები გაიხსნას აუცილებელია თამაშში მონაწილე გუნდებმა დაწესებული ბარიერი ვარსკვლავთა ჯამური რაოდენობით გადალახონ.
4. ბონუს დავალებები ორი სახისაა: ინდივიდუალური და გუნდური. 
თითოეული ბონუს დავალების შესრულება გუნდს შეუძლია მხოლოდ ერთხელ, გამონაკლისს წარმოადგენს   ბონუს დავალებები: “კაპიტნის პატაკი”, “სამართალდამცავის ანალიზი”, “მასწავლებლის ანგარიში”, რომლის შესრულებაც გუნდებს ყოველ მეხუთე დღეს შეუძლიათ
5.ბონუს დავალება “დეტექტიურ გამოცანები” გუნდური დავალებაა და მასზე პასუხს გუნდის რომელიმე ერთი წევრი აგზავნის.

6. ბონუს დავალებებს პიროვნული განვითარების სავარჯიშოებიგუნდის თითოეული წევრი ინდივიდუალურად ასრულებს. თითოეული სავარჯიშოს შესრულებით გუნდის ყველა წევრს შეუძლია მოიპოვოს ვარსკვლავები. 
7. ბონუს დავალებების შესრულება გუნდებს ეტაპობრივად შეუძლიათ. საწყის ეტაპზე მონაწილეებისთვის დავალებების ნაწილია ხელმოსაწვდომი, ახალ ბონუს დავალებებზე წვდომის გასახსნელად, გუნდებმა ერთობლივად გარკვეული რაოდენობის ვარსკვლავები უნდა დააგროვონ.
8. ყველა ბონუს დავალებას შიდა წესები ახლავს, ამიტომ წაიკითხეთ დავალებები ყურადღებით

ქოუჩი:

ყველა გუნდს საორგანიზაციო ჯგუფიდან ეყოლება პირადი ქოუჩი, რომელიც გუნდებს ეხმარება თამაშის წესებში უკეთ გარკვევაში, დავალებების არსის გააზრებაში და უნარ-ჩვევების დახვეწაში.

ქოუჩი ამოწმებს თავისი გუნდის ყველა ბონუს-დავალებას და ანიჭებს ვარსკვლავებს.

ქოუჩი კონსულტაციას უწევს გუნდებს თამაშის სტრატეგიისა და ტაქტიკის საკითხებთან დაკავშირებით.

ქოუჩი არის მოტივატორი.

ქოუჩი კვირაში ერთხელ ხვდება გუნდს.

გრაფიკი: 

23 ოქტომბერი – პირველი დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

25 ოქტომბერი – პირველი დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

26 ოქტომბერი – მეორე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

28 ოქტომბერი – მეორე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

29 ოქტომბერი – მესამე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

31 ოქტომბერი – მესამე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

1 ნოემბერი – მეოთხე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

3 ნოემბერი – მეოთხე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

4 ნოემბერი – მეხუთე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

5 ნოემბერი – I ტრენინგი – 18:00 საათი;

6 ნოემბერი – მეხუთე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

7 ნოემბერი – მეექვსე დავალების გაგზავნა 18:00 საათზე;

9 ნოემბერი – მეექვსე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

10 ნოემბერი – მეშვიდე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

12 ნოემბერი – მეშვიდე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

13 ნოემბერი – მერვე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

15 ნოემბერი – მერვე დავალების მიღების ბოლო დღე 18:00 საათი;

15 ნოემბერი – II ტრენინგი – 18:00 საათი;

15 ნოემბერი – რეიტინგის გათიშვა;

16 ნოემბერი – მეცხრე დავალების გაგზავნა 18:00 საათი;

18 ნოემბერი – მეცხრე დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი;

19 ნოემბერი – მეათე დავალების გაგზავნა;

22 ნოემბერი – დავალების მიღების ბოლო ვადა 18:00 საათი.

26 ნოემბერი – ბონუს დავალებების მიღების ბოლო დღე 18:00 საათი.

29 ნოემბერი – დაჯილდოება.

ტრენინგი:  

ტრენინგი წარიმართება ონლაინ. მისი ხანგრძლივობა თემაზე და ჩართულობაზეა დამოკიდებული. ტრენინგს გაუძღვება ქოუჩი და ტრენერი ნუგზარ კოხრეიძე.

სულ თამაშის განმავლობაში გაიმართება 2 ტრენინგი.

ტრენინგის თემებს შეარჩევენ მონაწილეები, სპეციალური გამოკითხვის საშუალებით.

კონფერენცია:

ონლაინ კონფერენცია  ეს არის ღონისძიება, რომელზეც ჯამდება თამაშის საბოლოო შედეგი, ვლინდება გამარჯვებული.