სამართალდამცავი 4

 წესები 

ზოგადი წესები

1. სამართალდამცავის მიზანია ახალგაზრდების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით;

2. სამართალდამცავი ყოველ 6 თვეში ერთხელ ტარდება;

3. “სამართალდამცავი 4” 2021 წლის მაისში დაიწყება;

4. “სამართალდამცავი 4”-ში მონაწილეობის მისაღებად წინასწარ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია საიტზე: www.samartaldamtsavi.games

5. თამაში გუნდურია, ინდივიდები მასში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ;

6. თამაშში მონაწილეობს გუნდები, რომლებიც შედგება მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 წევრისგან;

7. სურვილისამებრ გუნდებს თამაშში მასწავლებელისა და სამართალდამცავის დამატება შეუძლიათ, რაც მათ დამატებითი ვარსკვლავების დაგროვებაში ეხმარებათ;

8. თამაშის ხანგრძლივობაა 30 დღე;

9. მონაწილეები აგროვებენ ვარსკვლავებს. ყველაზე მეტი ვარსკვლავის მფლობელი გუნდი ხდება გამარჯვებული;

10. გამარჯვებული გუნდი მიიღებს პრიზს – 300 ლარს;

11. დამატებითი ვარსკვლავების მიღება გუნდს შეუძლია ბონუს დავალების შესრულებით.ბონუს დავალებები წარმოადგენენ ნებაყოფლობით შესასრულებელ, კრეატიულ დავალებებს;

12.  არ გამოტოვოთ სიახლეები, თვალი გვადევნეთ Facebook გვერდზე: პროექტი “სამართალდამცავი”.

ძირითადი დავალება:

ძირითადი დავალება შეიცავს თამაშის ძირითად თემას. ამ თამაშის თემაა: კიბერუსაფრთხოება.  

 1. ძირითადი დავალება მოგდით გუნდის კაბინეტში;
 2. თითოეული დავალების შესრულებისთვის გაქვთ 3 დღე;
 3. ყველა ახალი დავალება ქვეყნდება 18:00 საათზე;
 4. ყველა დავალება სრულდება დავალების მიღებიდან მესამე დღის 18:00 საათამდე;
 5. დავალებას პასუხობს გუნდის ყველა წევრი ცალ-ცალკე (ინდივიდუალურად);
 6. გუნდის ყველა წევრს, თითოეულ დავალებაში, გაქვთ თითო ვარსკვლავის მოპოვების საშუალება;
 7. მოთამაშის სწორი პასუხი = 1 ვარსკვლავს გუნდის სასარგებლოდ;
 8. მოთამაშის არასწორი პასუხი = 0;
 9. გუნდის ყველა წევრმა უნდა შეარჩიოთ და მონიშნოთ სავარაუდო სწორი პასუხი;

რეკომენდაცია: 

 1. თავიდან ნახეთ კომიქსის ეპიზოდი;
 2. გაეცანით ეპიზოდის მოცემულობას და კითხვას;
 3. იმსჯელეთ გუნდში სწორი პასუხის ვარიანტებზე;
 4. გუნდის ყველა წევრმა ცალცალკე მონიშნეთ სავარაუდო სწორი პასუხი.

   

  პირველი დავალების გამოგზავნის თარიღი

  23 ივნისი – 18:00 საათი

   პირველი დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  25 ივნისი – 18:00 საათი

  მეორე დავალების გამოგზავნის თარიღი

  26 ივნისი – 18:00 საათი

  მეორე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  28 ივნისი – 18:00 საათი

  მესამე დავალების გამოგზავნის თარიღი

  29 ივნისი – 18:00 საათი

  მესამე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  1 ივლისი – 18:00 საათი

  მეოთხე დავალების მიღების თარიღი

  2 ივლისი – 18:00 საათი

  მეოთხე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  4 ივლისი – 18:00 საათი

  მეხუთე დავალების მიღების თარიღი

  5 ივლისი – 18:00 საათი

  მეხუთე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  7 ივლისი – 18:00 საათი

  მეექვსე დავალების მიღების თარიღი

  8 ივლისი – 18:00 საათი

  მეექვსე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  10 ივლისი – 18:00 საათი

  მეშვიდე დავალების მიღების თარიღი

  11 ივლისი – 18:00 საათი

  მეშვიდე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  13 ივლისი – 18:00 საათი

  მერვე დავალების მიღების თარიღი

  14 ივლისი – 18:00 საათი

  მერვე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  16 ივლისი – 18:00 საათი

  მეცხრე დავალების გამოგზავნის თარიღი

  17 ივლისი – 18:00 საათი

  მეცხრე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  19 ივლისი – 18:00 საათი

  მეათე დავალების გამოგზავნის თარიღი

  20 ივლისი – 18:00 საათი

  მეათე დავალების ჩაბარების ბოლო ვადა

  22 ივლისი – 18:00 საათი

ბონუს დავალებები:

 1. ბონუს დავალებებს გუნდი ნებაყოფლობით ასრულებს;
 2. ბონუს დავალებების შესრულებით გუნდს შეუძლია დამატებითი ვარსკვლავების მოპოვება;
 3. ბონუს დავალებებზე პასუხს გუნდის მხოლოდ ერთი წევრი აგზავნის;
 4. ბონუს დავალებები საიტზე მთავარ გვერდზეა განთავსებული; 
 5. ბონუს დავალებების შესრულება უნდა მოახდინოთ თამაშის განმავლობაში; 

ბონუს დავალება

შესრულების რაოდენობა

ვარსკვლავის რაოდენობა

დეტექტიური დავალებები

1 – ერთხელ

3 ვარსკვლავი

ნივთმტკიცებულებები

1- ერთხელ

3 ვარსკვლავი

გამოიცანი ხმა

1 – ერთხელ

3 ვარსკვლავი

შეხვედრები:

 1. თამაშის მანძილზე ჩატარდება 2 ტრენინგი, რომლის თემებსაც მონაწილეები თავად აირჩევენ;
 2. თამაშის მანძილზე ჩატარდება 2 შეხვედრა კაპიტნებთან, სადაც მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ დააგროვონ დამატებითი ვარსკვლავები.  
 3. თამაშის მანძილზე ჩატარდება 2-2 შეხვედრა სამართალდამცავებთან და მასწავლებლებთან, რომლებზეც  სამართალდამცავებსა და მასწავლებლებს შესაძლებლობა აქვთ დამატებითი ვარსკვლავები მოუპოვონ თავიანთ გუნდებს. 

ტრენინგები

9 ივლისი, 21 ივლისი

კაპიტნებთან შეხვედრები

8 ივლისი, 22 ივლისი

მასწავლებლებთან შეხვედრები

6 ივლისი, 20 ივლისი

სამართალდამცავებთან შეხვედრები

6 ივლისი, 20 ივლისი